Vind AX Ab söker en VD

Vind AX Ab är ett nybildat åländskt vindkraftsbolag som uppför en landbaserad vindkraftspark i Eckerö kommun på Åland. Parken består av tio vindkraftverk i 4 MW-klassen och beräknas vara färdig att sättas i drift under april 2022. Vi söker nu en VD som vill vara med och ta bolaget vidare då det övergår från projektfas till driftsfas. Vindkraft är idag ett av de snabbast växande områdena inom förnyelsebar elproduktion, och ditt uppdrag blir att leda och utveckla bolagets verksamhet och organisation efter sunda affärsmässiga principer.   Vi ser att du är en energisk och driftig person med intresse för teknik och hållbarhetsfrågor. Du har en relevant teknisk, ekonomisk eller juridisk utbildning, gärna med några års erfarenhet i ledande roll, och har arbetslivserfarenhet från vindkraftssektorn, energisektorn eller annat närliggande område. För mera information om uppdraget se www.vind.ax eller kontakta Leif Nordlund, tel. +358 50 359 72 82. Din ansökan med CV och löneanspråk skickas senast fredagen den 17 december 2021 till leif.nordlund@vind.ax
Verksamheten

Vind AX Ab, FO-nr. 3098953 – 4 (Bolaget) är ett aktiebolag med hemort i Eckerö. Bolaget grundades 14.11.2019 av Ålands Vindenergi Andelslag, Leovind Ab och Ålands Elandelslag. Efter genomförda emissioner under år 2020 har bolaget 26 aktieägare. Bolagets syfte är att i första fasen projektera och uppföra en vindkraftpark, ”Projekt Långnabba”, i Eckerö kommun, och i andra fasen att genom att driva vindkraftparken producera och sälja el. Bolagets styrelse består av Göran Lindholm, styrelseordförande, Peter Wesslau, viceordförande, Camilla Stenström, Henrik Viktorsson, David Karlsson och Anton Svensson.

 

Bolaget är i en uppförandefas

Bolaget är nu i uppförandefasen av vindkraftsparken Långnabba och Bolaget drivs som en projektorganisation där styrelsen har utsett Leif Nordlund till projektchef. Projektchefen ansvarar för byggprojektet och representerar beställaren, dvs. Bolaget. Projektchefen ansvarar för ekonomiska och juridiska frågor som kan uppstå i förhållande till entreprenörerna i projektet. Som projektledare under byggtiden har bolaget anlitat Henrik Lindqvist från Allwinds Ab. Styrelsen övervakar Bolagets förvaltning och drift. Projektchefen övervakar och ansvarar för den dagliga verksamheten och rapporterar löpande till styrelse och aktieägare om projektets framdrift. Bolagets ekonomifunktion ansvarar för projektekonomi, administration och uppföljning hos Bolaget, samt för koordinering av rapportering från projektgrupper till styrelse och projektchef. Ekonomifunktionen ansvarar därtill för Bolagets redovisning och rapporterar till styrelse och projektchef. Projektekonomin sköts av Agneta Erlandsson-Björklund.

 

Driftsfasen

Då vindkraftparken sätts i drift under mars/april 2022 kommer Bolaget att ställas om till en driftsorganisation, där driftssäkerhet hos vindkraftverken är av yttersta vikt för att uppnå de resultatmål som uppställts för Bolaget. Bolaget har tecknat ett långt serviceavtal med Vestas A/S, men eftersträvar att nyttja och högkvalitativa drifts- och underhållstjänster från lokala leverantörer i syfte att minimera driftavbrott och konsekvenserna av sådana.

 

Vindkraftverken:

Vindkraftverken är i 4 MW-klassen. Rotordiametern är ca 130 m och navhöjden ca. 115 m bestående av ståltorn i flera sektioner. Monteringen av vindkraftverken inleddes i oktober 2021. Tiden för montering av samtliga tio vindkraftverk beräknas till ca. 15 veckor. I medlet av februari 2022 beräknas parken vara färdigt monterad. Då inleds tester av parkens interna elnät och därefter testas vindkraftsparken stegvis mot det åländska stamnätet. Förväntad produktionsstart är inom april 2022.

 

Elanslutning:

Vindkraftsparken ansluts i det åländska elnätet där den så kallade Sverigekabeln är ansluten i Tellholm Hammarland där huvudtransformatorn installeras.

 

Sjö- och landkablage:

Från Tellholm har sjökablar (2 x 3 st.) samt en fiberkabel lagts runt Torpön och in till stranden strax norr om Degerberg. Där sjökablarna kommer iland dras de sedan till ett 33-kV ställverk i Degerberg, som även innehåller en 10/36 kV nödförsörjningstransformator. Från ställverket fördelas det interna kabelnätet fram till vindkraftverken, först via en ca. 700 m lång luftledning och sedan i slänterna i parkens vägnät.

 

Ekonomiska uppgifter

Investering: 48 MEUR

Eget kapital: 19 MEUR

Banklån: 29 MEUR

 

Personal:

För närvarande finns inte några anställda i bolaget

 

Organisation:

Bolagets organisation byggs upp i samråd med styrelsen. Utgångspunkten är att vd är den enda anställda då bolaget går över i driftsfas. Vd-uppdraget innebär inte arbete på heltid. Arbetstiden är flexibel och uppskattas i inledningsskedet till ca. 30 h per vecka.

Under en övergångsperiod, som sammanfaller med färdigställandet av vindkraftsparken, arbetar vd och projektchefen sida vid sida och därför är tillträde mellan februari och april 2022 önskvärt.

 

Intressead?

Kontakta projektchef Leif Nordlund per telefon +358 50 359 72 eller mail leif.nordlund@vind.ax för mer information om uppdraget.