Kabelläggningsfartyget Telepaatti utanför Tellholm

-Själva förutsättningen för det historiska Långnabbaprojektet är genomförd. Sjökabeln är lagd på botten i Torpfjärden och sammankopplas med det åländska elnätet.  Nu är projekt Långnabba igång på riktigt, säger en glad projektchef Leif Nordlund.