Tillsammans gör vi åländsk vind till framtidens energi

18 %
Vi är ett nybildat bolag som ska bidra till att göra Åland mer hållbart. Tack vare vår åländska vind kan vi bli självförsörjande på hållbar energi och en framtida exportör av vind-el. I vårt kommande projekt ska vi bygga tio nya vindkraftverk – och skala upp vindkraften från 18 till 65 procent av den åländska energiförbrukningen.

PROJEKT LÅNGNABBA

Tio vindkraftverk på Eckerös sydspets

Vi har vinden i ryggen inför starten av Ålands största
vindkraftsatsning någonsin, Projekt Långnabba. Efterfrågan på grön energi ökar globalt när världen ställer om till en hållbar energiproduktion.

Projekt Långnabba består av tio vindkraftverk i 4 MW-klassen på Eckerös sydspets. Platserna för vindkraftverken är normala onshoresiter, med goda vindförhållanden. Vindkraftsparken förväntas producera över 130 GWh energi per år, vilket motsvarar elförbrukningen för cirka 10.000 hushåll.

Vindkraften på Åland kommer tidvis att producera mer el än vad som konsumeras på ön, vilket gör oss till framtida exportörer av
förnyelsebar energi.

Vindkraftparken Långnabba - arbetet fortskrider

FÖR PROJEKT LÅNGNABBA

inbegär vi anbud på entreprenad gällande

markarbeten och
33 kV el & kommunikation

Huvuddelen av entreprenaderna utförs under perioden 1.3.2021 – 31.8.2021 Förfrågningsunderlaget i pdf-format finns i en dropbox från och med den 4 februari 2021. Inbjudan till dropboxen fås genom att maila till info@vind.ax Anbuden ska vara Vind AX Ab tillhanda senast den 19 februari 2021 kl. 12.00.

Projektplan

2019

Vind AX Ab bildades. Anbud lämnades in till Ålands Landskapsregerings stödsystem. Investeringskalkyler färdigställdes. Alla tillstånd färdigställdes. Detaljprojektering startades Diskussioner med finansiärer hölls. Offertförfrågan till leverantörer för vindkraftverk och infrastruktur gick ut.

Januari-mars 2020

Positivt besked gällande anbudet på stödsystemet erhölls. Upphandling samt utvärdering av offerter från turbinleverantörer inleddes. Upphandlingsrunda med lånefinansiärer.

November-december 2020

Val av slutkandidater för turbinleverans och lånefinansiär. Planering av infrastruktur påbörjas. Kabeldiken och landtagningsplatser för sjökabel.

Februari-mars 2021

Upphandling av infrastruktur. Byggstart av vägar och uppställningsytor.

April-juni 2021

Byggstart av fundament och Internt kabelnät i parken. Sjökabellägging. Färdigställande av Kraftnät Ålands elstation i Tellholm. Färdigställande av fundament.

November 2021-april 2022

Montering av vindkraftverk. Idrifttagning av vindkraftverken med hjälp av reservmatning. Montering av 110/36 kV huvudtransformatorn i Tellholm. Vindkraftverken tas stegvis i drift.

Om företaget

Vi bildade Vind AX Ab för att driva projekt Långnabba. Bolaget har sin hemvist i Eckerö och bakom det står Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA), Leovind Ab och Ålands Elandelslag (ÅEA).

Vind AX Ab har FO-nummer: 3098953-4.

 

VD

Christer Nordberg

Verkställande direktör

Christer har mångårig erfarenhet från kraftbranschen,  tidigare nätchef på Kraftnät Åland.

Styrelsen

Leif Nordlund

styrelseordförande

Leif är också Industrial Advisor hos Evolver Equity samt tidigare koncernchef för Alandia Försäkring.

Peter Wessalu

Viceordförande

Peter är VD för Rabbalshede Kraft AB.

Camilla Stenström

Styrelseledamot

Camilla är också styrelsemedlem i Ålands Vindenergi Andelslag.

Henrik Viktorsson

Styrelseledamot

Henrik är också VD och Partner vid Solidcap Ab. Han har över 20 års erfarenhet inom finansbranschen och är styrelsemedlem i två börsbolag. Henrik har erfarenhet av vindkraft sedan 2010.

David Karlsson

Styrelseledamot

David är också VD för Ålands Elandelslag med många års erfarenhet av elhandel och elproduktion. Styrelsemedlem i Puhuri och Kanteleen Voima.

Lars Jacobsson

Styrelseledamot

Lars är operational manager på Rabbalshede Kraft AB. 

Övriga nyckelpersoner

Henrik Lindqvist

Projektledare under byggtiden

Henrik är VD för Allwinds och har verkat i vindkraftsbranschen sedan 1994.

Agneta Erlandsson-Björklund

Ansvarig för ekonomi och administration

Agneta arbetar också med ekonomistyrning och projektledning samt innehar olika styrelseuppdrag.

Kontakt

För ytterligare information rörande projektet, kontakta projektchef Christer Nordberg.

Telefon: +358 (0)457 3420 616
E-post: christer.nordberg@vind.ax