Tillsammans gör vi åländsk vind till framtidens energi

18 %

Omställningen från fossila bränslen till ren och förnybar energi är en fundamental åtgärd i kampen mot klimatförändringarna.

Vind AX är ett bolag som bidrar till att göra Åland mer hållbart. Där vinden tidigare bidragit till det åländska samhället som drivkraft i bondeseglation och rederinäring kan vi nu tack vare vår åländska vind bli självförsörjande på hållbar energi och verka som exportör av vindproducerad el. 

Våra tio vindkraftverk står på årsbasis för ungefär 40 procent av det åländska elbehovet – enskilda månader betydligt mer än så. I Vind AX regi medverkar Projekt Långnabba till att skala upp vindkraften från 18 till 65 procent av den åländska energiförbrukningen.

Därmed är vi en central aktör i Ålands omställning från fossila bränslen till ren och förnybar energi.

LIVE DATA

Vindkraftverken producerar just nu:

13 MW

Vindstyrka och riktning:

4 m/s nordväst

PROJEKT LÅNGNABBA

Ålands största satsning på vindkraft någonsin

Projekt Långnabba består av tio vindkraftverk i 4 MW-klassen på Eckerös sydspets med en investering på uppemot 50MEUR. Platserna för vindkraftverken är normala onshoresiter, med goda vindförhållanden. Vindkraftsparken producerar över 130 GWh energi per år.

Vindkraften på Åland  producerar tidvis mer el än vad som konsumeras på ön, vilket gör oss till möjlig exportörer av förnyelsebar energi.

5 snabba fakta om Långnabba

1.

Alla turbiner i Långnabba jobbar som en helhet och bidrar till att förbättra elkvaliteten på Åland och sänker även överföringskostnaderna för hela Åland

2.

Långnabba höjer Ålands förnyelsebara egenproduktion från omkring 20% till 65%, vilket gör att Åland sticker ut även i en global jämförelse

3.

Årsproduktionen i Långnabba motsvarar mer än alla Åländska hushålls sammanlagda års-elförbrukning (ÅSUB)

4.

Årsproduktionen motsvarar energiinnehållet i 14 miljoner liter diesel (36.000 ton CO2). För att producera motsvarande mängd elenergi med en dieseldriven gasturbin (verkningsgrad 35%) används 40 miljoner liter diesel (100.000 ton CO2)

5.

En 5kW solcellsanläggning, normal storlek för egnahemshus, producerar omkring 5MWh/år. För att uppnå samma årsenergi som Långnabba krävs 28.000 sådana anläggningar.

Om företaget

Vind AX Ab bildades för att driva Projekt Långnabba.

Bakom Vind AX Ab står Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA), Leovind Ab och Ålands Elandelslag (ÅEA).

 

Vind AX Ab har FO-nummer: 3098953-4.

 

KONTAKT

För ytterligare information, kontakta VD Christer Nordberg.

Telefon: +358 (0)457 3420 616
E-post: christer.nordberg@vind.ax

Christer Nordberg

Verkställande direktör