Styrelse

Leif Nordlund

styrelseordförande

Leif är också Industrial Advisor hos Evolver Equity samt tidigare koncernchef för Alandia Försäkring.

Peter Wessalu

Viceordförande

Peter är VD för Rabbalshede Kraft AB.

Camilla Stenström

Styrelseledamot

Camilla är också styrelsemedlem i Ålands Vindenergi Andelslag.

Henrik Viktorsson

Styrelseledamot

Henrik är också VD och Partner vid Solidcap Ab. Han har över 20 års erfarenhet inom finansbranschen och är styrelsemedlem i två börsbolag. Henrik har erfarenhet av vindkraft sedan 2010.

David Karlsson

Styrelseledamot

David är också VD för Ålands Elandelslag med många års erfarenhet av elhandel och elproduktion. Styrelsemedlem i Puhuri och Kanteleen Voima.

Lars Jacobsson

Styrelseledamot

Lars är operational manager på Rabbalshede Kraft AB.