Tillsammans gör vi åländsk vind till framtidens energi

18 %

Omställningen från fossila bränslen till ren och förnybar energi är en fundamental åtgärd i kampen mot klimatförändringarna.

Vind AX är ett bolag som bidrar till att göra Åland mer hållbart. Där vinden tidigare bidragit till det åländska samhället som drivkraft i bondeseglation och rederinäring kan vi nu tack vare vår åländska vind bli självförsörjande på hållbar energi och verka som exportör av vindproducerad el.

Våra tio vindkraftverk står på årsbasis för ungefär 40 procent av det åländska energibehovet – enskilda månader betydligt mer än så. I Vind AX regi medverkar Projekt Långnabba till att skala upp vindkraften från 18 till 65 procent av den åländska energiförbrukningen.

Därmed är vi en central aktör i Ålands omställning från fossila bränslen till ren och förnybar energi.

Tillsammans gör vi åländsk vind till framtidens energi!

PROJEKT LÅNGNABBA

Ålands största satsning på vindkraft någonsin

Projekt Långnabba består av tio vindkraftverk i 4 MW-klassen på Eckerös sydspets. Platserna för vindkraftverken är normala onshoresiter, med goda vindförhållanden. Vindkraftsparken producerar över 130 GWh energi per år, vilket motsvarar elförbrukningen för cirka 10.000 hushåll.

Vindkraften på Åland kommer tidvis att producera mer el än vad som konsumeras på ön, vilket gör oss till framtida exportörer av
förnyelsebar energi.

Vindkraftverken producerar jus nu:

Live data.

Om företaget

Vind AX Ab bildades för att driva Projekt Långnabba.

Bakom Vind AX Ab står Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA), Leovind Ab och Ålands Elandelslag (ÅEA).

 

Vind AX Ab har FO-nummer: 3098953-4.

 

Kontakt

För ytterligare information rörande projektet, kontakta VD Christer Nordberg.

Telefon: +358 (0)457 3420 616
E-post: christer.nordberg@vind.ax

Christer Nordberg

Verkställande direktör