Ett fundament till ett vindkraftverk växer fram

Markarbeten har gjorts för ett gravitationsfundament.