Luftlinjen mellan stationen i Degerberg och vindkraftsparken byggs upp