Torndelar till vindkraftverk klara för transport till vindkraftsparken