Montering av de två första torndelarna på vindkraftverk 8